INDIVIDUELL COACHNING

"Hos Ida har jag funnit en plats och ett rum där jag har fått upptäcka och uttrycka mig själv på ett nytt sätt. Tillsammans har vi skapat en inspirerande och fullkomligt trygg miljö. Stunderna däri har jordat mig och fått mig att växa, dels i mitt eget skapande och dels som människa. Jag har funnit en styrka och en tilltro inuti mig själv, som jag tidigare har anat men aldrig riktigt kunnat greppa."  Tora Mollskoga

Individuell coachning innebär att sessionen skräddarsys efter dina behov och önskemål.

Oavsett tidigare erfarenhet får du här möjlighet att djupdyka och följa din inre kompass och längtan.

Kanske handlar det om att återerövra din sångröst? Kanske du vill bli tryggare och säkrare när du pratar inför andra människor? Kanske vill du ha stöd i en kreativ eller konstnärlig process? Kanske är du helt enkelt nyfiken på att utforska, fördjupa och stärka relationen till din röst?

Vi lyssnar in tillsammans och hittar en väg som passar dig!

"Det är som om jag nu har omfamnat min röst och ser att den är en integrerad del av mig, en del av min livskraft!" Anna von Bothmer

Creative Voice- kurserna handlar om att etablera ett bejakande, icke-dömande förhållningsätt till processen. Istället för att döma ut vissa delar av våra röster eller oss själva så bjuder vi in allt att vara med i en undersökning av varje persons eget unika, kreativa och konstnärliga uttryck. 


Du får med dig konkreta verktyg som är både stärkande och läkande. Du får möjlighet att praktisera och träna på det du längtar efter att erövra. Erfarenheterna har du med dig ut i livet, vad det än är du önskar göra med rösten.

Vi arbetar med följande byggstenar:


  • andning, kroppsmedvetenhet och medveten närvaro
  • stärkande röst- och sångövningar
  • improvisation i röst och rörelse
  • inre bilder och visualiseringar
  • personliga tolkningar av texter eller sånger
  • reflektion

BOKNING OCH PRISER:


INDIVIDUELL SESSION


Kontakta Ida för frågor och bokning.Vid behov bokar vi in ett konstnadsfritt telefonmöte.


Pris:

900 kr för 60 minuter 

Paket:

4 gånger à 60 minuter för 3 200 kr 

Info:

Första gången är 1,5 timme.

Det går bra att dela upp betalningen.

Ingen förkunskap behövs.

”Det är svårt att sätta ord på vilken enorm betydelse Ida Lod har haft för mig i mitt konstnärliga arbete. Tack vare hennes starka engagemang, skicklighet och värme lyckades jag spränga många av mina barriärer och beträda mark jag inte trott var ämnad för mig. Tack vare vårt arbete tillsammans har jag idag en mycket större förmåga att skapa och gestalta utifrån rösten och den fysiska kroppen som utgångsläge. Att bibehålla lugnet i en kaotisk, utmanande och kreativ process är också något av det viktigaste jag fått med mig från att ha haft förmånen att arbeta med Ida Lod.”

Isabela Duerte Nilsson, skådespelare