OM:

Som utbildare i verksamheten Creative Voice erbjuder Ida Lod kurser, workshops och individuella sessioner. Hon startade företaget 2010 och har sedan dess arbetat med privatpersoner, företag, institutioner och organisationer. 


UTBILDNING:

Ida är utbildad på Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs universitet. Hon har en 4-årig Kandidat i Rytmikpedagogik med inriktning sång samt en konstnärlig Master i Musikalisk Gestaltning.


Utöver det har hon regelbundet fortbildat sig inom ”embodied voicework”, dansimprovisation och fysisk teater. Hon har även gått ledarskapskurser med fokus på medskapande samt en coachningutbildning med fokus på att lyssna in kroppens signaler och föra coachande samtal utifrån det.

METODIKEN:

Metodiken som Ida arbetar med har vuxit fram både genom de utbildningar hon gått och genom eget metodiskt och pedagogiskt utforskande.


I korthet kan metodiken beskrivas som processfokuserad och med ett helhetsperspektiv på människan. Ida guidar olika övningar och med utgångspunkt i kroppen lyssnar vi in alla våra delar.


Genom ett bejakande, icke-dömande förhållningssätt aktiverar vi därefter rösten. På så vis kan vi bjuda in till ett kreativit skapande som går bortom tanken och som är kopplad till en större intelligens...det där som kan vara svårt att sätta ord på och där det känns som mest levande.


Grundförutsättningen är att skapa trygghet i rummet och med människorna som befinner sig där. Utöver de olika övningarna är därför reflektion och integrering av upplevelserna viktiga pusselbitar.


Några nyckelord för Ida är:

Tydliga ramar, Lekfullhet, Aktivt lyssnande, Mod, Nyfikenhet och ett Bejakande förhållningssätt.

MIN HISTORIA:


Det var för att jag själv var så rädd och blockerad som jag var tvungen att gå till botten med frågan om hur det hade kunnat bli så… Jag hade en så stor längtan efter att hitta ett eget konstnärskap, men också djupa tvivel och starka rädslor… som om det där med att bli tagen på allvar som konstnär var för andra, men inte för mig…


Jag har lyft på många stenar och gått igenom otaliga processer för att kunna stå med båda fötterna på jorden och göra det jag älskar. Det har handlat om att våga vandra i mellanrummen, i ovissheten, i ensamheten och i rädslan. 


Det var när jag på riktigt förstod att jag inte skulle ”bli färdig” eller ”komma över mina rädslor” innan jag kunde börja skapa, som något förändrades. När jag på riktigt förstod att det var i nuet, i skarvarna, i rädslorna, som min egen röst och mitt eget konstnärskap fanns…och att det är genom att på riktigt bejaka hela min mänsklighet,med alla skavanker, här och nu, som blockeringarna har möjlighet att släppa och jag kan känna mig fri i mitt uttryck. 


Detta är inte lätt. Det går inte att förändra över en natt, i alla fall inte om hela livet har handlat om att prestera och vara duktig och stark. För mig blev denna insikt en början på en resa som jag är övertygad om att jag kommer att fortsätta med resten av livet. Hur kan jag navigera, skapa och uttrycka mig utifrån det som känns som mest levande ögonblick för ögonblick? 


Jag skrev min Masteruppsats 2009 kring detta tema. Den fick heta ”I sökandet efter en egen röst- om rädsla, mod och konstnärskap”. Några år efter det fick jag möjligheten att göra ett TEDx-talk på samma tema. Efterhand skapade jag alltmer egen musik och scenkonst (en del finns att se på min andra hemsida (www.idalod.com).


Jag har undervisat barn och vuxna i över 20 år, men det är först sedan jag skapade Creative Voice som jag på riktigt hittat hem. I den typen av undervisning är det inte någon skillnad på ”pedagog” och ”konstnär” och inte heller på orden ”konst” och ”liv”. Det är just där jag vill vara. Jag tänker ofta på Joseph Beuys citat ”Varje människa en konstnär”.


Creative Voice skapades utifrån att jag märkte att det fanns många fler som jag, som längtade efter att komma närmre sin egen röst och sitt eget kreativa uttryck bortom prestation, stress, skam och rädsla. Min passion är att guida människor dit och samtidigt fortsätta att själv vandra den vägen.

Mitt TEDx-talk från 2014 

To see and to be seen