Röst- 0ch sångkurser med fokus på kreativitet och välbefinnande

WORKSHOPS PÅ ARBETSPLATSER

Creative Voice erbjuder ett dynamiskt och stärkande röstarbete som resulterar i en kombination av fördjupad teamkänsla och praktisk kunskap kring kommunikation utifrån ett somatiskt och holistiskt perspektiv. Det är också en form av friskvård då vi arbetar med röst, kropp och kreativitet inifrån och ut. Utifrån behov och önskemål skräddarsyr vi tillsammans ett upplägg som passar er.

Intentionen med Creative Voice-kurser på arbetsplatsen handlar om att:


 1. Ge medarbetarna kunskap och konkreta verktyg för att kunna använda rösten på ett hållbart sätt.
 2. Träna på att kommunicera med andra människor utifrån en känsla av trygghet och tillit, även i situationer av ovisshet eller stress.
 3. Skapa upplevelser som ökar lyssnandet och gemenskapen i gruppen.
 4. Bejaka allas inneboende kreativitet och lekfullhet

  FÖRSLAG PÅ WORKSHOP:


  Kreativ Kommunikation (2-3 timmar)


  I denna workshop arbetar vi med förhållandet till den egna rösten och med varje deltagares unika röstpotential. Genom lekfulla röst-och rörelseövningar stärker vi ett dynamiskt och hållbart förhållningssätt till kommunikation. Syftet är att utveckla kreativitet och skapa en tryggare och friare relation till den egna rösten och kommunikationsförmågan. Tid, plats och pris enligt överenskommelse.


  Nyckelord:


  1) Kommunikation:

  Det handlar om röstens funktion för kommunikation mellan människor. När vi arbetar med rösten utifrån kropp och närvaro uttrycker vi vårt autentiska jag och står i vår egen sanning. Om varje person i gruppen/teamet kommer åt det autentiska i sin egen röst utvecklas kommunikationen i hela gruppen.


  2) Företagskultur:

  Det handlar om att stärka relationerna i ett team.


  3) Röstträning och scennärvaro

  Det handlar om att träna sin röst och sin scennärvaro framför en publik. Att våga ta plats och använda hela sin röst. Att höras, såväl som att lyssna in sig själv, andra och rummet.


  4) Självutveckling

  Att kombinera professionell utveckling med möjligheten att utvecklas som människa.


  5) Hälsoeffekter

  Det är numera bevisat genom forskning att röstarbete/sång sänker stresshormoner och ökar hormoner som främjar välbefinnande och gemenskap.

  TIDIGARE UPPDRAGSGIVARE

  • Svenska institutet
  • Enact
  • Mindapps
  • Siftelsen Ekskäret
  • Glimja
  • Sundbybergs stad
  • Sigtuna Stiftelsen
  • Göteborgs universitet
  • Chalmers
  • Uppsala universitet
  • Bilda studieförbund
  • Göteborgs Stadsbibliotek
  • Kulturskolan Västra Göteborg
  • Ljungskile folkhögskola
  • Sensus studieförbund
  • Munka Ljungby Folkhögskola
  • Farsta stadsdel
  • Södertälje kommun

  “Ida has been a fantastic contributor to our international executive management leadership programs. With a high level of integrity, passion for her work and compassion for the participants she gently guides the participants out of their comfort zone and broadens their perspectives. Using thought provoking and challenging exercises she filters out the noise, instills stillness and manages to get you to focus on what truly matters.”

  Ruben Brunsveld,Sr. Advisor at Enact Sustainable Strategies  "Ida Lod har med sin närvaro, glädje och unika förmåga att kombinera flera områden hjälpt våra studenter att bredda sig och förstå även vikten av relationer, kontakt och kommunikation. Detta är centralt för att vi skall kunna göra dem till morgondagens kreativa och mänskliga ingenjörer och nydanare!"

  Robert Feldt, Professor of Software Engineering, Chalmers and Blekinge Institute of Technology


  "Ida vägleder gruppen på ett proffsigt sätt och får verkligen fram människors kreativa förmåga. Genom utbildningen fick jag lära mig om att bli närvarande i nuet och våga släppa taget. Detta har gett mig bättre självkänsla. En helt fantastisk utbildning som jag varmt kan rekommendera."

  Iréne Netteus, marknadsförare


  "Övningarna och mötena var mycket givande för mig. De gav en bättre insikt till vilka utmaningar jag har när jag talar inför en grupp och hur jag kan hantera dessa utmaningar. Det främsta jag tar med mig från kursen är förnyad kunskap om mig själv som inte bara kommer hjälpa mig att bli en bättre talare, men förhoppningsvis en också en bättre person."

  Emil Alégroth, Doktorand vid Chalmers Tekniska Högskola